Mer om Artiklar om psykosocial arbetsmiljö

Artiklar om psykosocial arbetsmiljö

Artiklar om psykosocial arbetsmiljö

Så känner du igen de nya härskarteknikerna på jobbet

Publicerad:07 april 2014
Taggar: Konflikt Mobbing

Blir du ofta förminskad eller tar du gärna på dig en offerkofta på jobbet? Då kan du vara utsatt för en härskarteknik, eller själv utöva en. Organisationskonsult Camilla Ländin har benat ut begreppet i sin bok Härskartekniker – identifiera, hantera och...

Socialsekreterare får lära sig om mer balans i arbetslivet

Publicerad:14 mars 2014

– Lär personalen om balans i arbetslivet – och skippa inte kafferasten, säger Helena Post Mårtensson, som leder kompetensutvecklingsprojektet ”Närd inte tärd” inom socialtjänsten i Jönköpings region.  

Mer dialog behövs för att minska stress i socialtjänsten

Socialsekreterare arbetar under stor stress och saknar ofta kanaler för en dialog med de högre cheferna, hävdar Wanja Astvik som har forskat om den svenska socialtjänsten.

"En kontrollhysteri har tagit över i offentliga sektorn"

Kristina Mattsson granskar i en ny bok styrsystemen som tar över våra arbetsliv. Lärarnas datorprogram som tvingar dem att klicka 35 gånger för att kunna fylla i närvarolistan. Hemtjänstens dosa som räknar minuterna men inte har plats för det oförutsedd...

Klarlagt att arbetsmiljön kan orsaka utmattningsdepression

Publicerad:03 mars 2014

Många har anat att depression och symtom på utmattningssyndrom i många fall hänger ihop med arbetsmiljön har nog många anat. Nu finns också stöd i forskningen, som även visar att kvinnor och män är lika sårbara.

Mycket mer att göra i arbetet mot hot och våld på jobbet

Publicerad:17 februari 2014

Det finns en stor oro och stora mörkertal när det gäller hot och våld mot kommun-  och statstjänstemän som fattar myndighetsbeslut. Bernt Jonsson på Arbetsmiljöverket har lett ett flerårigt nationellt inspektionsprojekt och han slår fast att det finns...

Lågt inflytande i äldreomsorg ökar risken för att få ryggont

Publicerad:11 februari 2014

Kvinnor i äldreomsorgen som har ett lågt eller måttligt inflytande i sitt arbete har en klart högre risk för att få långvariga smärtor i ländryggen, enligt en dansk forskningsstudie.

Rollspel får kvinnor att våga säga ifrån på arbetsplatsen

Publicerad:27 januari 2014

Lyssna på dig själv och skruva upp volymen på dina känslor på jobbet!  Det rådet får kvinnor av författarna och självförsvarsinstruktörerna Rebecka Bohlin och Sara Berg. Nu har de startat kurser i feministiskt självförsvar på jobbet.

Läkarna får alltför lite utnyttja sitt professionella omdöme

Publicerad:20 januari 2014

Svenska läkare har för många administrativa arbetsuppgifter. De upplever ökande stress och brant fallande stöd i sitt arbete. Samtidigt får de använda sina spetskompetenser allt mindre. Sammantaget hotar detta att urholka deras professionella omdöme.

Etiken blir ett stöd för cheferna i de vanskliga valen i vården

Publicerad:18 november 2013

Forskaren Erica Falkenström menar att cheferna måste se och sätta ord på  intressekonflikter i vården. Etisk kompetens förbättrar för patienterna - och chefernas och de anställdas arbetsmiljö.

Livet i hemtjänsten - en berättelse i serieformat

Publicerad:15 oktober 2013

Pelle Forshed är tecknare och författare till boken De anhöriga - åtta tecknade noveller. Det handlar om livet i hemtjänsten ur flera perspektiv: de anställdas, pensionärernas och de anhörigas. Det är en ganska sorgsen bok. Men Pelle Forshed har själv...

När ambulansjobbet inte berör dig är det dags att byta jobb

Publicerad:11 september 2013

För att klara av mötet med döende och sörjande är kollegornas stöd avgörande. – Det är viktigt att vara ödmjuk inför sitt uppdrag, sina kollegor och sina egna begränsningar. Reaktionerna kan komma också när man jobbat några år, säger Erika Johansson...

Det tar kraft att arbeta med svårt sjuka, döende och död

Publicerad:11 september 2013

Akut- och ambulanspersonal ska både kunna ge fysisk omvårdnad och trösta sörjande anhöriga. Den psykiska belastningen är högst på akutmottagningar med många svårt sjuka och döende patienter. Det visar en ny studie från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs...

Ny bok gör upp med gamla bilder av sjuksköterskeyrket

Publicerad:09 september 2013

Manliga sjuksköterskor, läkare från Iran och patienter som inte alltid får den vård de har rätt till för att de uppfattas som avvikande – det är några av de personer som får komma till tals i en ny bok som vill skaka om vår bild av vården.

Tufft på akuten efter gängbråk Polissköldar mot psykpatienter

Publicerad:05 september 2013

På Sahlgrenska i Göteborg har sommarens gängbråk skapat hotfulla situationer på den allmänna akutmottagningen - och på psykakuten ska de anställda få polissköldar för att skydda sig mot aggressiva patienter. I Falun har vårdanställda tagit mot hundratal...

Bankeryd: Man hotade skola och hemtjänst - på samma dag

Publicerad:05 september 2013

Först hotade mannen eleverna på en skola i Bankeryd.  Och samma dag riktade han "ett pistolliknande föremåt" mot hemtjänstpersonal.

Bättre jobb för grupper när kommunikationen är i balans

Publicerad:02 september 2013

För en grupp som vill bli bättre på att kommunicera, behöver deltagarna ofta skapa en bättre balans - mellan att förespråka och utforska, mellan att fokusera sig själva och andra, och mellan positiv och negativ kommunikation.  Då kan man förbättra både...

Patientjournaler på nätet väcker oro för arbetsmiljön

Publicerad:13 augusti 2013

Allt fler patienter får tillgång till sin journal via nätet. Hur förändrar det arbetsmiljön för anställda inom vården? Det finns en oro bland annat för att administrationen ska öka och för att det blir svårare att skriva i journalerna. Forskarna Gudbjör...

Teamarbete förbättrar i vården - hur komma över hindren?

Publicerad:28 augusti 2013

Teamarbete i vården förbättrar såväl effektivitet och patientsäkerhet som arbetsmiljö – inte minst för läkarna. Ändå är det fortfarande ganska ovanligt. Forskare i Lund och Stockholm ska ta reda på varför, vilka hinder som finns, och pröva åtgärder som...

Efter fel i vården: mardrömmar och ältande om skuld och skam

Publicerad:16 september 2013

”Jag hade mardrömmar långt efteråt, jag mådde jättedåligt och anklagade mig själv.” Så berättar en sjukvårdsanställd efter en svår händelse i jobbet. En forskarrapport pekar på att sjukhusen i många fall saknar forum för samtal efter incidenter.

Stöd till ”andra offret” i vården med Mötas och lära-grupper

Publicerad:16 september 2013

Avvikelser från det normala, tillbud och svåra händelser som blivit anmälda. Om detta har anställda vid Astrid Lindgrens barnsjukhus talat i ”Mötas och lära”-grupper. Det är ett pilotprojekt som har blivit så lyckat att man talar om att permanenta...

Svårt för de "ofelbara" läkarna att tala om sina dilemman

Publicerad:16 september 2013

Barnläkaren David Bergman har varit med om att bära in nyfödda barn med dödliga skador, till föräldrarna. Det fanns som regel inget forum för att ta hand om de egna känslorna. – Vi läkare och sjuksköterskor får brottas så mycket ensamma med det här.

Friskfaktorer för socialarbetare i fokus för arbetsmiljöforskning

Publicerad:22 juli 2013

Vad kan man göra för att socialarbetare ska trivas och må bra på sitt arbete – och inte söka sig därifrån? Forskaren Pia Tham undersöker hur man kan förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.

De som beslutar om barn i nöd måste själva få ett bättre stöd

Publicerad:13 maj 2013

Vad ska samhället göra när barn far illa? Kan det finnas något svårare jobb än att fatta sådana beslut?  Men trots uppgiftens höga komplexitet har barnavårdsutredare blivit ett genomgångsyrke för unga och nyexaminerade.  Ständig överbelastning,...

Rapport: stora psykosociala risker för anställda i vården

Publicerad:29 april 2013

Många anställda i vården har för mycket att göra, är stressade och har påfrestande patientrelationer – det visar en inspektionsinsats av Arbetsmiljöverket. Men arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön har ändå gått framåt.

Den psykosociala arbetsmiljön i fokus för Europas inspektörer

Publicerad:29 april 2013

Arbetsmiljöinspektörer i 25 europeiska länder har genomfört 13 000 inspektioner om den psykosociala arbetsmiljön under år 2012. Målet var att uppmärksamma de psykosociala riskerna på europeiska arbetsplatser. Svenska arbetsmiljöverket har lett kampanjen.

Jobbgräl - varför uppstår de? "Jobbig typ" är inte skäl nog!

”Jag kan ju inte tvinga folk att vara snälla mot varann?!” Så tänker ibland chefer, när konflikter mellan kollegor gör folk sjuka. Men de dåliga relationerna beror i grunden sällan på hur människorna är, utan oftast på hur arbetsvillkoren och ledarskape...

Är det mobbning eller inte? Pröva norsk metod för faktaundersökning

Publicerad:18 mars 2013

Vad gör man när ord stor mot ord om mobbning på jobbet? På arbetsplatser i Norge har man sedan några år börjat använda en utredningsmetod för komma fram till en lösning på ett rimligt, rättvist och snabbt sätt. Mobbningsforskare har samarbetat med...

Sverige - pionjär på mobbning som hamnat på efterkälken

Publicerad:15 mars 2013

Sverige har gått från att vara föregångare inom vuxenmobbning till att ha hamnat på efterkälken när det gäller att åstadkomma resultat. Det hävdar Helge Hoel, norsk forskare verksam i England och internationell expert på mobbning. Han har utvärderat hur...

Forskning för verktygslåda även för svåra jobbkonflikter

Publicerad:15 februari 2013

Arbetsplatskonflikter skadar både individer och verksamheter. Forskaren Thomas Jordan ska intervjua tolv organisationskonsulter om hur de arbetar med svårlösta konflikter i arbetsgrupper där man är ovan att reflektera över sig själv och sitt beteende....

Satsa på långsiktigt läkande efter mobbning på arbetet

Publicerad:08 februari 2013

Varenda en som ser något som kan bli mobbning måste säga ifrån. Men cheferna har ett särskilt ansvar och det gäller att våga satsa på ett långsiktig lösning med ett läkande, istället för snabba men kortsiktiga grepp. Det säger Margaretha Strandmark,...

Forskning om skolans värld ska hjälpa lärare och rektorer

Publicerad:20 december 2012

Hur ska man organisera skolansarbete så att lärare får göra det de vill och kan –  undervisa? Och hur tacklar rektorerna sin nya uppgift, som tillkom med senaste reformen: att gå ut i klassrummen och bedöma om nya lärare är lämpliga nog för att få sin...

Rasism en extra sten att bära för många i vård och omsorg

Jobben i vård och omsorg ger stolthet och glädje. Men medarbetare med utländsk bakgrund kan också möta brukare som inte vill ha med dem att göra – just på grund av deras ursprung. Tyngst är att uppleva diskriminering från kolleger och chefer, beskriver...

Projekt Mervärt skapar mer mångfald bland brandmän

Publicerad:09 november 2012

  Fem frågor till Robert Eriksson, före detta brandman och numera kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar. Robert Eriksson har varit med och utbildat nästan 800 brandmän i frågor om mångfald och likabehandling i samarbete med RFSL.  

Fortfarande känsligt att kritisera verksamheten

Publicerad:26 oktober 2012

I offentlig sektor har medarbetarna rätt att prata med journalister och arbetsgivaren får inte ta reda på vem som framfört kritik. Men på 40 procent av de offentligt drivna arbetsplatserna accepterar cheferna inte extern kritik, enligt en studie från...

Vid omorganisation är negativa besked bättre än osäkerhet

Publicerad:24 oktober 2012

Sex av tio omorganisationer misslyckas. På ett Gilla Jobbet-seminarium förklarade forskaren Johnny Hellgren att detta  beror på att ledningarna underskattar effekten av hur de anställda reagerar  -  så hade det inte varit för människorna hade alla...

Vision vill ha resurscentrum mot mobbning på jobbet

Publicerad:12 oktober 2012

Ett resurscentrum för att förebygga mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet - det föreslår fackförbundet Vision som en av flera åtgärder. På måndagen debatterades hur fack och arbetsgivare kan arbeta mot mobbning, på ett seminarium arrangerat...

Nytt material ger stöd för den som jobbar i andras hem

Publicerad:14 september 2012

Arbetsmiljön är inte den bästa och kraven höga för dem som arbetar med vård och omsorg i andras hem. Därför gav Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och fackförbunden AFA Försäkring uppdraget att ta fram ett arbetsmiljömaterial som kan förbättra deras...

Hållbar kompetensutbildning för Enköpings LSS-personal

Publicerad:05 september 2012

Boendestödjarna Malin Lo Sinno och Fredrik Molin har jobbat i tio år inom LSS-verksamheten i Enköping. Tack vare kompetenssatsningen Enköpingsmodellen får de spetskompetens och en stärkt yrkesroll.

Svårt att förutse hot och våld på jobbet

Publicerad:05 september 2012

Två gånger har mentalskötaren Agneta J Melin blivit utsatt för fysiskt våld på jobbet. Det är så hon har tänkt tidigare i alla fall. Men när hon räknar upp alla händelser hon varit med om inser hon att det är många fler. – Jo, det är mycket man står ut...

Mobbning ökar depressionsrisk hos anställda i äldreomsorgen

Publicerad:27 augusti 2012

Anställda i äldreomsorgen som blir mobbade på sin arbetsplats löper mycket större risk att drabbas av svår depression. Det visar forskare vid Danmarks nationella forskningscenter för arbetsmiljö. 

"Man måste titta på motivet och drivkraften till våldet"

Fem frågor till Maria Bauer, en av författarna till boken Hot och våld på jobbet, som kommer ut i dagarna.

Samlat arbete i Europa för minskat hot och våld i skolor

Publicerad:26 juni 2012

Sverige är ett av tre länder som specialstuderas i ett europeiskt projekt för att motverka och förebygga hot och våldssituationer i skolan. Det är lärarnas europeiska fackliga sammanslutning, ETUCE, som via ett EU-projekt jobbar på en handlingsplan för...

Annorlunda att jobba med hemtjänst i skärgården

Publicerad:26 juni 2012

När sommargästerna strömmar till i skärgården får personalen på Djurö hemtjänst ökad arbetsbelastning och stressigare dagar. På vinterhalvåret lägger sig lugnet men då gör vädret arbetsmiljön sårbar med ökad psykisk press. Undersköterskan Malin Blomquis...

Anställda vill ha mer personal för att förhindra hot och våld

Publicerad:08 juni 2012

Hot och våld ökar på arbetsplatser där man arbetar med människor. Ändå är det inte i första hand personalens egna förslag till lösningar som används. Det menar kriminologen Sofia Wikman. 

Skiftarbete ger ett sämre socialt liv för anställda

Publicerad:31 maj 2012

Kort framförhållning på schemat och för lite inflytande över arbetstiden – det är de största problemen med skiftarbete, tycker anställda som jobbar skift. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

Falköga på kroppsspråket

Publicerad:18 april 2012

Vi säger mycket till varandra utan att yttra ett ord. En del medvetet, annat som vi inte har kontroll över. Det går att lära sig att bli bättre på den ordlösa kommunikationen. Men det finns inga enkla knep för hur det ska gå till. Det menar skådespelare...

Bra chef bryter tystnaden

Publicerad:18 april 2012

En chef som inte är intresserad av att föra samtal med sina anställda är ingen bra chef. Det räcker inte med informationsmöten, utan kommunikationen måste få ta tid och ge utrymme för den anställde att säga vad hon tycker.

Gruppkommunikation – mer än bara ord

Publicerad:18 april 2012

Det är inte bara språkförbistring som gör att människor tolkar orden och budskapet olika i en arbetsgrupp. Språkbruket i olika organisationer och kulturella skillnader kan också leda till kommunikationsproblem.

För få vågar vara oense

Publicerad:18 april 2012

Få säger vad de tycker på jobbet. Raka rör och högt i tak är ofta bara floskler. Istället lägger sig tystnaden över de svenska arbetsplatserna. Men trenden kan brytas genom att säga vad man tycker – och att våga vara oense.

Prata sig samman viktigast

Publicerad:18 april 2012

Regler, gruppgemenskap, makt och kompetensöverföring är några anledningar till att vi kommunicerar på jobbet. Men allra viktigast är att finna en mening med jobbet och en gemensam syn på verksamhetsmål och arbetssätt.

Från ordergivning till dialog

Publicerad:18 april 2012

Kommunikation i arbetslivet har betytt olika saker under olika tidsperioder. Fram till 70-talet var chefen en bra kommunikatör om han eller hon gav order på ett tydligt sätt. Nu är trenden att chefer och medarbetare ska ha en dialog. Båda parter har rät...

Äntligen heltid - men sämre schema oroar

Publicerad:04 april 2012

Rätt till heltid håller på att bli verklighet för alla anställda inom äldreomsorg och funktionshinder i Göteborg. För många är det en efterlängtad reform. Men satsningen kräver att man ändrar sättet att arbeta. Det skapar stress och oro för en del.

Hot och våld vanligt inom äldreomsorgen i Stockholm

Publicerad:20 mars 2012

Fyra av tio sjuksköterskor i äldreomsorgen i Stockholms stad har utsatts för hot och våld, enligt en studie av forskaren och sjuksköterskan Karin Josefsson. Tidspress och låg kompetens för att arbeta med äldre är några av orsakerna, menar hon. - Vi måst...

Lugnare på skolan när lärarna blev bättre relationsbyggare

Publicerad:13 mars 2012

I korridoren kan lärare och elever tala om annat än franska verb. Tynneredsskolan i Göteborg blev lugnare när alla lärare utbildade sig i relationskompetens. – Att vara lärare idag handlar väldigt mycket om att bygga relationer, för att få det att funge...

Relationer i skolans mellanrum - kan de ge bättre arbetsmiljö?

Publicerad:12 mars 2012

I skolans mellanrum bygger lärare relationer med sina elever. Nu vill Anneli Frelin och Jan Grannäs på Högskolan i Gävle ta reda på vilken betydelse de informella sociala situationerna och platserna har för att förebygga hot och våld. Målet är att skapa...

Arbeta i kontorslandskap kan vara himmel eller helvete

Lättare att få veta vad som är på gång? Eller ständigt avbruten när du hör andra prata med varandra? Att sitta i kontorslandskap kan vara både himmel och helvete. Nu ska ett forskarlag ta reda på mer om hur det påverkar de anställda.

Sämre trygghetssystem ökar risken för hot och våld

Publicerad:27 februari 2012

Allt fler människor är beroende av socialbidrag i Sverige. Det ökar risken för att socialsekreterarna utsätts för hot och våld, menar socialsekreterare som suntliv.nu har talat med.

Mer arbetsglädje och nöjdare boende på Mälarbacken

Publicerad:20 februari 2012

Har man börjat jobba med validerande samtal i arbetet med dementa, så sätter det sig i ryggmärgen - det är ungefär som att cykla, tycker Yvonne Trastell, undersköterska på Mälarbacken, ett vård- och omsorgsboende i Stockholm. Nya metoder, personcentrera...

Samtal minskar stressen hos både dementa och anställda

Publicerad:20 februari 2012

Både vårdare och boende blir mindre stressade när vårdarna lär sig att bli bättre på att lyssna och bekräfta människor med demens. Det berättar Görel Hansebo, som leder ett mångårigt forskningsprojekt om samtalsteknik i demensvård.

Kvinnor drabbas hårdare av hot och våld på jobbet

Publicerad:13 februari 2012

En plötslig knuff i en trång korridor, ett hotfullt samtal från en upprörd förälder, eller sexistiska samtal runt fikabordet.  Under två år ska Paulina de los Reyes och hennes kollegor vid Stockholms Universitet, undersöka när, hur och varför det psykis...

Skolhunden Keo ger mer arbetsro på Mölnboskolan

Publicerad:07 februari 2012

Den amerikanska akita-hunden Keo har förbättrat arbetsmiljön på Mölnboskolan i Södertälje. Sedan han kom till skolan i höstas har eleverna blivit lugnare och lärarna fått mer arbetsro i klassrummen. Många osäkra elever har fått en vän på rasterna.

Femton års brevväxling ger unik inblick i lärares arbetsliv

Publicerad:06 februari 2012

20 sprängfyllda pärmar med femton års brevväxling mellan en lärarutbildare och 87 före detta studenter.  Med detta som underlag ska Per Lindqvist vid Linnéuniversitetet forska om lärares yrkesbanor. Vad får lärare att sluta eller byta tjänst? När tänds...

Om detta vill Sara berätta: arbetet i äldreomsorgen

Publicerad:30 januari 2012

- Vi måste göra något om vi ska ha kvar äldreomsorgen. Satsar man inte, blir den söndereffektiviserad och uppäten. Det säger Sara Beischer, som debuterar som författare med romanen ”Jag ska egentligen inte jobba här”. Boken bygger på egna erfarenheter....

SKL-rapport krossar fördomar: Stolthet och glädje på jobbet!

Publicerad:20 december 2011

Medarbetare i kommuner och landsting är stolta över sitt arbete. De känner större engagemang och motivation på jobbet än anställda i privat sektor. Trots det ses ofta offentlig sektor som en sämre arbetsgivare. Det visar en ny rapport från SKL.

Stress, sorg, hot och våld Tunga teman för ny forskning

Publicerad:14 december 2011

Ödesdiger stress i sjukvårdsrådgivningen, vårdanställdas sorg när patienter dör och anställdas engagemang eller brist på engagemang i vården.  Detta är några teman för nya forskningsprojekt om arbetsliv och arbetsmiljö inom kommuner och landsting. Hot o...

Kravmärkt yrkesroll lyfter anställda inom äldreomsorgen

Publicerad:28 november 2011

Bättre självkänsla och en insikt om att det man gör är viktigt. Det är vad anställda inom äldreomsorgen får med sig, när de får sina yrkeskunskaper bedömda genom Kravmärkt Yrkesroll.

Dålig vård ger samvetsstress

Publicerad:21 november 2011

Anställda i äldrevården, som känner att de inte får möjlighet att göra ett bra jobb, löper risk att själva bli sjuka. Samvetsstress är ett viktigt arbetsmiljöproblem, säger professor Gunilla Strandberg.

Råd som hjälper vid mobbing

Publicerad:14 november 2011

Mobbning är en svår fråga som många skyddsombud behöver hantera. Nu har LO i samarbete med bland annat Kommunal tagit fram en handledning som stöd.

Inget mer gisslandrama när Nybro rapporterar småsaker

Publicerad:07 november 2011

– Vid ett gisslandrama i Nybro häromåret blev anställda instängda i en lägenhet med hotfulla och aggressiva anhöriga till en omsorgstagare. Det hade vi kunnat undvika om vi redan då hade haft vårt nya system för att rapportera incidenter. Veckan innan...

Utmattningssyndrom: Kontroll viktigt för att bli frisk

Publicerad:31 oktober 2011

Höga krav i jobbet är en riskfaktor för att drabbas av utmattningssyndrom. Men för att de som blivit sjuka ska kunna komma tillbaka är det kontroll i arbetet som är avgörande, inte kraven. Det visar en ny avhandling.

"Ge lärarna administrativt stöd"

Publicerad:31 oktober 2011

Lärarnas arbetsmiljö har försämrats de senaste åren, enligt en färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund. Mer administration och fler undervisningstimmar är vardag för många idag. Dessutom har hot och våld ökat. Ge lärarna mer administrativt stöd,...

Kortspel gör både personal och patienter till vinnare

På Alingsås Lasarett får medarbetarna möjlighet att lyfta viktiga frågor med hjälp av ett spel. Syftet är att få igång reflektioner som bidrar till bättre arbetsmiljö och patientbemötande. Spelet fick ett hedersomnämnande  i Du och jobbets tävling Bästa...

Oväntat pressade chefer

Publicerad:13 oktober 2011

Oväntat många chefer inom kommuner och landsting upplever höga krav men små möjligheter att bestämma, visar en studie av Christina Björklund, Karolinska Institutet. Mest utsatta är lägre kvinnliga chefer. Det är 22 procent  som upplever en spänd...

Tufft på första jobbet för sjuksköterskor och lärare

Publicerad:07 oktober 2011

Sjuksköterskor och lärare har ofta en tuff start i sina yrkesliv. Det konstaterar forskaren Petter Gustavsson som studerat deras väg från utbildning till de första åren i arbete. – Studenter som kommer ut från de här utbildningarna känner sig inte...

Dialogträning leder till bättre arbetsmiljö

Publicerad:06 oktober 2011

Arbetsgrupper som får träna på att prata öppet om viktiga frågor blir bättre på att sätta ord på känslor och tankar som rör arbetet. Det påverkar också den psykosociala arbetsmiljön positivt. Det visar en ny studie.

Föräldrar vill ha flexibla arbetstider

Publicerad:29 september 2011

Stress och psykisk ohälsa är inte ovanligt bland småbarnsföräldrar. Nu kommer den första studien som undersöker hur arbetsmiljön kan utformas för att småbarnsföräldrar både ska må bra och göra ett bra jobb. 

Pressen ökar med nya i teamet

Publicerad:16 september 2011

I arbeten som ställer stora krav på snabbhet och säkerhet kan en ny person i teamet påverka effektiviteten och pressen på de anställda, visar en ny norsk avhandling.

Skyddsombud i fokus för Saco Honungsfälla drabbar unga akademiker

Publicerad:16 september 2011

Akademikernas fack satsar på fler skyddsombud och möter ett ökat intresse för arbetsmiljö.  Det berättar Lena Busck, Sveriges Skolledarförbund, och Birgit Löf, Akademikerförbundet SSR,  som har varit med om att ta fram nya skriften ”Vara skyddsombud”.  ...

Konflikter kan leda till goda samtal och utveckling

Publicerad:01 september 2011

Om man inte lyssnar till varandra är det svårt att komma överens. Men hur gör man egentligen för att lyssna? Och hur framför man sina åsikter på ett bra sätt? Metoden Hållbar Kommunikation handlar om att tillsammans resonera sig fram till lösningar som...

Från konflikt till samarbete i Torshällas fastighetsbolag

Publicerad:01 september 2011

Både arbetsmiljön och verksamheten på kommunala Torshälla Fastighets AB påverkades negativt av en konflikt på arbetsplatsen. I stället för att bara lösa tvisten satsade de på att öka känslan av samhörighet och förbättra samarbetet. På så sätt hoppas de...

Etikronder i psykiatrin - vad händer med etikklimatet?

Publicerad:26 augusti 2011

Arbetsklimatet på två vårdenheter med samma förutsättningar kan skilja sig mycket. Det kan bero på att  de är olika när det gäller att hantera motstridiga uppfattningar, lösa konflikter och ta tag i etiska problem som uppstår. Det hävdar Marit Silén, so...

Etikrond om svårt vårdbeslut underlättar återhämtningen

Publicerad:26 augusti 2011

Vad är rätt och vad är fel i vården? När de anställda får vända och vrida på svåra beslut på en etikrond, ett samtal som en utomstående person med etikkunskaper leder, förbättras den psykosociala arbetsmiljön och minskas den moraliska stressen. Det säge...

När jobbet drar till skogs Idyll och sömnbrist på teaterlägret

Publicerad:01 juli 2011

Teater i en skogsglänta, salta bad och fantastiska samtal med barnen. På sommarens teaterläger är arbetsmiljön idyllisk. Men för fritidsledarna innebär det också för lite sömn och en psykisk stress som följer med dygnet runt-ansvaret för barnen.

Skuldbelägg inte de utbrända - ändra på arbetsplatsen istället

Individer som blir utbrända får själva ofta skulden för sitt tillstånd.  Man talar om för höga prestationskrav och dålig förmåga att återhämta sig som orsaker. Men en ny studie pekar på att orsakerna finns i den psykosociala arbetsmiljön.

"Vi vet aldrig riktigt vad som väntar"

Spott, klösningar, knytnävsslag och hot. Det har ambulanssjukvårdaren Christopher Lundberg råkat ut för i jobbet. Det gäller att veta hur man ska bemöta folk, menar han.

Regnbågsarbetsplats Ger gladare arbetsgrupp

Familjecentralen i Skogås ville bli bättre på att bemöta homo-, bi- och transexuella föräldrar. Men utbildningen startade med att fokusera på personalen. Det har fått effekter på arbetsmiljön. Större samhörighet och respekt från ledningen har påverkat...

Hot och våld vanligt inom vård och omsorg

Avklädning, toalettbesök, duschning – det är situationer då personal inom vård och omsorg riskerar att utsättas för hot eller våld, visar en ny rapport från AFA Försäkring.

"Likabehandling är en arbetsmiljöfråga"

Publicerad:19 maj 2011

Landstingen lever inte upp till lagens krav om att arbeta för att alla behandlas lika i arbetslivet. Det visar en färsk granskning från Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Medkänsla viktigt vid svåra besked

Svåra besked är en del av arbetet för många yrkesgrupper. Att kunna stanna kvar i ett samtal och bemöta de känslor som kommer upp är viktigt men kanske också det svåraste. Det menar Jakob Carlander som skrivit en bok i ämnet.

Roligare på jobbet

Att jobba systematiskt för att skapa arbetsglädje, går det? Absolut, menar konsulten och forskaren Bosse Angelöw. Tricket är att skapa positiva spiraler. Då kan både hälsan och effektiviteten öka. Skolan Trilobiten i Trollhättan har provat.

Svårt ta till sig att man är mobbad

Publicerad:28 april 2011

Mobbning smyger sig ofta på, i form av subtila kränkningar och beskyllningar. Det kan göra det svårt att inse vad man är utsatt för. För Linda Mathiasson tog det åtta år.

Arbetsmiljön fick underkänt på gruppboenden

Personalen på gruppboenden får ofta dåliga förutsättningar för att göra sitt jobb. Det visar en inspektion av arbetsmiljön på boenden i åtta län.

Kvinnor och män diskrimineras på olika sätt

Publicerad:10 mars 2011

Fler kvinnor än män anmäler till Diskrimineringsombudsmannen, DO, att de blivit diskriminerade i arbetslivet. Särskilt stor är kvinnodominansen när det gäller missgynnande i samband med föräldraledighet.

Barngrupperna kan bli mindre på dagis och fritids

Publicerad:11 februari 2011

Ett tak för barngrupperna på både förskola och fritidshem – det kan bli möjligt om regeringen tar ett beslut från riksdagens utbildningsutskott på allvar. – Då skulle vi äntligen börja kunna fullgöra vårt uppdrag, säger Kerstin Kohlström, fritidspedagog...

Allt mer hot och våld på svenska arbetsplatser

Publicerad:11 februari 2011

Våld och trakasserier på jobbet ökar i hela Europa. Sverige tillhör de länder där flest drabbas. Det visar en rapport från europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA.

Tungt att arbeta som tolk

Som tolk förmedlar Rifah Saadi dagligen svåra berättelser och besked. Grupphandledning och tydlig gränssättning gör att hon orkar jobba vidare.

Det behövs mer forskning om hot och våld

Bästa sättet att förebygga hot och våld i arbetslivet kan vara att anställda får lära sig att upptäcka signaler om aggressivitet och förhindra att situationer trappas upp. Men det är inte säkert. Det finns ytterst lite forskning om vilka insatser som...

Bra arbete viktigare än jobb

Ett dåligt arbete är sämre för den mentala hälsan än att vara arbetslös, visar ny forskning.

Bra att vara öppen med sin dyslexi

Publicerad:28 oktober 2010

Läs- och skrivsvårigheter är ett stort problem i arbetslivet. För universitetsläraren Catrine Forsnabba påverkar dyslexin alla arbetsdagar. – Tänk bara på alla mejl man ska läsa och besvara, säger hon. Många som tvingas kämpa med bokstäverna försöker...

Avundsjuka vanligt på jobbet

Publicerad:21 oktober 2010

Att känna avundsjuka när en kollega blir befordrad eller får högre lön är vanligt, visar en ny studie från Borås högskola. – Det är viktigt att ledningen hjälper till att minimera risken för avund, säger Nina Korvela som gjort studien.

Mobbning är både allas och ingens ansvar

Publicerad:14 oktober 2010

Det är svårt att peka ut en ansvarig för mobbning på jobbet och oftast deltar samtliga kollegor, på ett eller annat sätt. Det visar en ny avhandling från Örebro universitet.

Skrivna avtal om att stötta varandra

Publicerad:30 september 2010

På äldrecentret i danska Esbjerg skriver medarbetarna avtal om att stötta varandra privat. Det har lett till ökad trivsel och minskad sjukfrånvaro.

Het linje för mobbade

I Danmark har man inrättat en hotline för personer som upplever mobbing. Det är ett meningsfullt men krävande arbete, menar Carl Suwalski, psykolog på Danmarks arbetsmiljöverk.

Lärare utbildas i att möta våld

Publicerad:10 september 2010

Hot och våld ökar i skolorna. Nu mobiliserar både kommuner och fackförbund mot våldet.

Usel IT-miljö stressar oss på jobbet

Publicerad:10 september 2010

Det finns nästan inga yrken kvar där man aldrig behöver logga in på datorn. Vårt arbetsliv digitaliseras och vi blir alltmer stressade. Jonas Söderström kommer med en ny syn på arbetsmiljö i den nya boken Jävla skitsystem!

Rotation hindrar leda

Publicerad:31 augusti 2010

Arbetslivet är fullt av upprepningar. Hur ska man hantera dem för att inte fyllas av leda? Annica Lundby arbetar med personer med utvecklingsstörning. Hon och arbetskamraterna ser till att avlasta varandra när det känns tungt.

Hur står man ut?

Arbetslivet är fullt av upprepningar. Hur ska man hantera dem för att inte fyllas av leda? Suntliv.nu har frågat personer i olika yrkesgrupper. Det gäller att ge sig själv utmaningar, menar Monica Norlund och Susanne Lindberg som båda jobbat i...

Personal i vården prioriterar högre lön

Publicerad:25 augusti 2010

Högre lön är viktigast för att vårdanställda ska vilja byta jobb. Lärare önskar sig däremot bättre arbetsmiljö. Det visar en undersökning från Kairos Future.

Så tycker partierna om arbetsmiljön

Om en månad är det val. Vad vill politikerna egentligen göra för arbetsmiljön? Suntliv.nu har mejlat tre frågor till samtliga riksdagspartier. Allianspartierna betonar valfrihet och mångfald, den rödgröna oppositionen vill höja anslagen till offentlig...

Slöja accepteras men inte heltäckande

Publicerad:06 augusti 2010

Det finns ett stort motstånd mot att heltäckande slöja i skola och på arbetet, men en majoritet accepterar huvudsjal där ansiktet syns. Det visar Uppsala universitets mångfaldsbarometer.

Vårdpersonal använder mer antidepressiva

Publicerad:06 augusti 2010

Att jobba inom sjukvården och ha mycket patientkontakter ökar risken för att använda antidepressiv medicin. Det visar en dansk studie där man jämfört användning av antidepressiva medel i olika branscher.

Trygga anställda mobbar inte

Ska mobbning på jobbet bekämpas med åtal och straff eller med stöd för att skapa en bra arbetsorganisation? Två synsätt som stod mot varandra på ett seminarium om mobbning med journalisten Maciej Zaremba.

Psykologyrket lockar allt fler

Publicerad:08 juni 2010

Att utbilda sig till psykolog blir allt mer populärt . Ämnet ligger i tiden och efterfrågan på psykologer är stor. Det anger Lars Ahlin, Förbundsordförande i Sveriges Psykologförbund, som viktigaste orsakerna till att så många vill bli psykologer. 

Lika kollegor leka bäst

Om du vill trivas på jobbet bör du söka dig till en arbetsplats där många har samma intressen. Det visar årets Work life-undersökning.

Krönika: Sömn är också arbete

Publicerad:27 april 2010

Vad skulle hända om vi tog en tupplur varje dag på jobbet? Suntliv.nu:s Michael Nyhaga har ett blygsamt förslag.

Farligt att be om tystnad

Tala är silver men tiga är guld, heter det i ordspråket. Men det stämmer inte menar Kjersti Lien Holte. Hon har skrivit avhandlingen Hysj som handlar om farliga tystnadskulturer på arbetsplatser.

Krönika: På jobbet slipper du tänka

Publicerad:18 mars 2010

Självklart jobbar jag för att tjäna pengar. Och för att ha kul. Men nu har jag förstått att jag också går till jobbet för att slippa på fundera på frågor som inte har något svar.

Psykisk hälsa i fokus på jobbet

Intresset för psykologi ökar, även i arbetslivet. Det hänger delvis ihop med att den fysiska arbetsmiljön blivit bättre, men också att den psykiska belastningen på personalen har ökat, säger Lars Ahlin, ordförande i Sveriges Psykologförbund.

Jämn könsfördelning ger högre lön

Ett mixat arbetsliv lönar sig. Ny forskning visar att yrken med lika många kvinnor och män har högst status och lön.

Forskning för fler kvinnliga brandmän

Publicerad:26 februari 2010

När brandlarmet går är sannolikheten att en kvinna rycker ut mycket låg. Det vill MSB, Myndigheten för samhällsskydd, ändra på och satsar 16 miljoner kronor på forskning om hur räddningstjänsten kan bli mer jämställd.

Håll tyst och lyssna!

Publicerad:10 februari 2010

Det talas mycket om vikten att tala så att andra lyssnar. Förmågan att lyssna på andra pratas det dock mindre om. – Alla mänskliga relationer förbättras om man ökar upp sin förmåga att lyssna, menar ledarskapskonsulten Martin Cervall.

Födda i Afrika jobbar ofta i vården

Publicerad:10 februari 2010

Bland människor födda i Afrika och Sydamerika är det dubbelt så vanligt att arbeta i vård och omsorg jämfört med infödda svenskar. Det visar en rapport från Saco och Svenskt Näringsliv.

Svårt att släppa taget leder till konflikt

Publicerad:04 februari 2010

Människan behöver kontroll över sin tillvaro för att fungera. Men hur vet man när det gått för långt och man blivit ett kontrollfreak?

Goda empatiresultat för vårdstudenter

Publicerad:14 januari 2010

För första gången har man mätt svenska studenters empatiska förmåga gentemot människor från andra kulturer. Psykologer fick mycket höga värden, blivande socionomer, läkare och sjuksköterskor fick också goda resultat.

Kläder som väcker starka känslor

Publicerad:20 november 2009

Människor får inte bli diskriminerande på grund av sin religion eller annan trosuppfattning. Det ska Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna bevaka. De här frågorna väcker väldigt starka känslor. – Vi får passa oss så att vi inte blir sekulära...

Kvinnor vill ha ordning – män prata

Publicerad:02 oktober 2009

Kvinnlig personal vill ha ordning och reda. Männen vill ha mer tid att tala med de gamla och sjuka. Det upptäckte forskaren Helge Svare, när han studerade ett norskt äldreboende där det arbetade ovanligt många män.

Språkkrav onödigt höga

Publicerad:18 juni 2009

En kvinna i Jönköpings kommun fick lämna sin praktikplats efter två timmar, med hänvisning till dåliga språkkunskaper. Diskrimineringsombudsmannen, DO, ser det som ett av många exempel där språkkrav används på ett diskriminerande sätt.

Vårdanställda blir brottslingar

Publicerad:29 maj 2009

Vårdpersonal anmäls allt oftare till ansvarsnämnden. I några uppmärksammade fall har läkare och sjuksköterskor även hamnat inför domstol. Nu ifrågasätts vad många upplever som ett för stort personligt ansvar.

Ständigt slit för jämställdhet

Publicerad:06 april 2009

En disktrasa är symbolen för Miljöpartiets kampanj för en jämställd arbetsmarknad. Och det finns mycket som kan ”smutsa ner” och motverka jämställdhet: attityder, gamla vanor och traditioner, som att neurokirurger ofta jobbar mer än 60 timmar i veckan...

Diskriminering döljs i nätverken

Publicerad:23 mars 2009

I en granskning som TCO har genomfört visar det sig att utlandsfödda akademiker har svårare att få kvalificerade jobb än infödda svenskar trots att de har samma utbildning. En av orsakerna antas vara färre kontakter in till arbetsmarknaden och sämre...

Krönika: En kram betyder så mycket

Publicerad:01 december 2008

En mjuk omfamning, eller ett stelt grepp som man bara hoppas att det snart ska gå över. Suntliv.nu:s Louise Hertzberg konstaterar att en kram på jobbet kan betyda så mycket.

Krönika: Jobbiga typer

Publicerad:15 september 2008

Häromdagen läste jag i ett pressmeddelande om boken som hjälper läsaren att hantera jobbiga situationer och människor både privat och på jobbet. Sedan listades 43 olika jobbiga typer - fyrtiotre olika sorter!