Konsten att säga upp på rätt sätt

Det är svårt att säga upp människor och svårt att göra det på rätt sätt. Det är många lagar som ska följas och det är viktigt att det sker på ett bra sätt för den som sägs upp.

– Det är väldigt många lagar och avtalsregler som styr hur man säger upp personal för arbetsbrist. Många arbetsgivare ringer oss för att försäkra sig om att de följer alla dessa och inte bryter mot lagen. När de frågar oss om det juridiska regelverket kommer ofta frågor om den mänskliga aspekten också upp – hur informationen till de berörda ska ske på bästa sätt, säger Rikard Hultman, jurist på arbetsrättssektionen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Han anser att juridiken kring uppsägningar är utformad för att stötta den mänskliga sidan av processen. Som exempel nämner han att man måste avisera uppsägningar minst två veckor i förväg, och att lagstadgade förhandlingar och lokal samverkan kräver att parterna vrider och vänder på problemet för att se om man kan lösa det utan att säga upp någon. 

– Samverkansarbetet mellan arbetsgivarsidan och fackföreningarna ger båda parter utrymme att gemensamt arbeta för bästa möjliga lösning för de som berörs, allt för att inte bara lagar och regler ska följas utan för att personalen inte ska fara illa i processen, avslutar Rikard Hultman.

Viktigt att kommunicera

Tidningen Arbetsliv skriver att regionsjukhuset i Örebro under krisen på 90-talet testade om chefens kunskap om psykosociala arbetsmiljöfrågor påverkade stressnivån hos de anställda. Det visade sig att stressnivån minskade om chefen hade bättre kunskap om dessa frågor, trots att det var nedskärningar och oro. Stressforskaren Töres Theorell menar att man kan skapa bättre kommunikation mellan chefen och medarbetare genom att utbilda cheferna i psykosociala frågor.

– I den halva av organisationen där cheferna fått utbildning minskade koncentrationen av stresshormonet kortisol hos de anställda, säger han till tidningen.

Sören Wahlund arbetar med chefsutveckling och tycker att det finns en del som chefer bör tänka på för en fungerande uppsägningen.

– Det är viktigt att chefen är ärlig, öppen och tydlig i samtalen med den berörda, speciellt vid det första samtalet då det är hög risk att den anställde blir mentalt blockerad och inte hör vad som chefen säger, säger han.

Han rekommenderar också chefer att ge den anställde skriftlig information om vad som gäller och vad företaget kan hjälpa till med, så att han eller hon kan läsa igenom det i lugn och ro.

Otydlighet är det som oftast orsakar problem och, tror han, beror på chefens ångest över att säga upp personal. Det skapar ofta förvirring och leder i sämsta fall till att den anställde går ut från mötet utan att förstå vad som hände och en onödigt utdragen uppsägning.

– Jag tränar många chefer i att genomföra sådana här samtal, ofta i samarbete med skådespelare,  säger Sören Wahlund som ser en ökad efterfrågan på både utbildning och träning av uppsägningssamtal och andra svåra samtal.


Checklista
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för hur arbetsgivaren ska gå tillväga vid uppsägningar på grund av arbetsbrist:
PM om arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 09bil1009.doc

Prenumerera på vårt nyhetesbrev

Vill du läsa mer om arbetsmiljö och hälsa?

Prenumerera på suntlivs nyhetsbrev!

Skriv en kommentarinformation

antal tecken kvar"
Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som inte håller sig till ämnet eller innehåller:
  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • uppmaningar till brott eller utgör annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • kommersiella budskap eller reklam
  • mer än 700 tecken