Artiklar om ledarskap och organisation

Vad är ledarskap?

Publicerat:17 september 2010
Författare:Rolf Eriksson

"Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare." Så definierar organisationen Ledarna vad ledarskap är.

Det forskas mycket om ledarskap, men det finns ingen entydig definition av begreppet. Olika slag av ledarskap passar för olika organisationer i olika sammanhang och skeden. Den mesta forskningen om ledarskap har fokuserat på att studera chefer och ledare. Däremot finns det relativt lite forskat om relationen mellan ledare och ledda och hur de ledda ser på ledarens roll

Ledarskap är en relation

Ledarskapet bygger på ett positivt förhållande till de ledda. Medarbetare accepterar ledaren därför att de respekterar, gillar och/eller beundrar honom/henne. Eftersom ledarskapet är en relation mellan två parter innebär det att det inte bara är ledaren som påverkar medarbetarna utan att medarbetarna också påverkar ledaren. Som ledare måste man ständigt sträva efter att göra sig förtjänt av medarbetarnas förtroende.

I allt ledarskap är det bra att utgå från sin egen person, som den man eller kvinna man är. Ledaren styr och skapar engagemang och motivation hos sina medarbetare med sitt eget beteende och sitt eget sätt att kommunicera.
Forskning har konstaterat att ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i ledarskapet.

Uppskattning, utvecklingsmöjligheter, trevliga arbetskamrater, bra konflikthantering och gemensamma mål toppade de anställdas lista i en undersökning om vad som fick dem att trivas på jobbet. I en annan undersökning lyfts ett öppet klimat och dialog fram som viktiga trivselfaktorer.

Chef - och ledare!

En viss begreppsförvirring råder när man talar om chef och ledare.
Att vara chef är mer en yrkesroll. Chefskapet är en formell position som man blir utnämnd till. Man har makten och ansvaret för att nå resultat tillsammans med sina medarbetare.

Ledarskapet är en relation, där man ständigt måste erövra sina medarbetares förtroende. Som chef bör man klara av att både vara chef och ledare.

Vill du läsa mer om ledarskap? Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetesbrev

Vill du läsa mer om arbetsmiljö och hälsa?

Prenumerera på suntlivs nyhetsbrev!

Kommentarer (2)information

antal tecken kvar"
Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som inte håller sig till ämnet eller innehåller:
  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • uppmaningar till brott eller utgör annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • kommersiella budskap eller reklam
  • mer än 700 tecken
31 oktober 2011

Jag har precis gått en kurs med MiL institute. Den var super bra!

Görgen Eriksson 17 maj 2011

Vilken bra artikel, jag funderar på att gå en ledarskapskurs men kan inte riktigt välja mellan kurserna, någon som vet om eller hört om Ledarskapsutbildning är bra?