Rökförbud i konflikt med rätt att röka

Stockholms stad sällade sig nyligen till de kommuner som tillämpar rökfri arbetstid. Kommunal hoppas att det får arbetsgivaren att satsa mer på lösningar för personal som jobbar hos rökande brukare.

Ett av argumenten för att införa rökförbud i Stockholms stad är att brukarna inte ska behöva utsättas för personal som röker. Samtidigt garanteras inget skydd åt andra hållet, då anställda kan behöva arbeta i rökiga hemmiljöer eller till och med hjälpa brukare att röka.

– Jag tycker att beslutet är lite ogenomtänkt. Personalen får själv inte röka under arbetsdagen men kan behöva hjälpa brukarna att röka. Därmed handlar det om ett rökförbud snarare än rökfri arbetstid, säger Lena Nielsen, förhandlingsansvarig för Kommunals medlemmar i Årsta-Enskede-Vantör.

I januari avgjorde Kammarrätten i Stockholm en tvist mellan Arbetsmiljöverket och Eskilstuna kommun. Arbetsmiljöverket hävdade att vårdtagare inte ska ha rätt att röka när personal är närvarande och hänvisade till tobakslagens paragraf om rökfri arbetstid. Men Kammarrätten dömde till Eskilstuna kommuns fördel med argumentet att brukarnas rätt till stöd enligt socialtjänstlagen och LSS väger tyngre. Domstolen bedömde också att Eskilstuna kommun gjort tillräckligt, exempelvis genom att förbättra ventilationen.

Stöd från företagshälsovården

Marie Jokyo, vice förhandlingsansvarig i Årsta-Enskede-Vantör, håller med om att brukarna måste få göra vad de vill i sina hem. Samtidigt hoppas hon att beslutet om rökfri arbetstid ska öka möjligheterna att kräva åtgärder som minskar personalens utsatthet för rök.

För när de nya reglerna träder i kraft den första maj kommer det bli svårare att planera bemanningen, tror Marie Jokyo.

– Hittills har man skickat personal som själva röker till brukare som inte kan röka själva, och så har de rökt tillsammans. Men nu kommer man knappast kunna skicka någon som själv förväntas sluta röka. Och den som inte röker själv tycker förstås att det är obehagligt.

Marie Jokyo är själv rökare men är ändå positiv till beslutet om rökfri arbetsmiljö. Hon tycker att arbetsgivaren har varit tydlig med att det inte handlar om att straffa personal som röker, utan om att ge råd och stöd. De anställda erbjuds också hjälp, bland annat via företagshälsovården.
Enligt Annica Ö Ericson, personalstrategiska avdelningen i Stockholms stad, har Kammarrättens dom om brukarens rätt att röka inte kommit upp inför beslutet om rökfri arbetstid.

– Det har inte känts rimligt att ifrågasätta den rättigheten. Men det gäller att hitta praktiska lösningar ute i verksamheterna så att det inte blir plågsamt för personalen.

 

Fakta

2009 hade 18 landsting och 32 kommuner genomfört rökfri arbetstid till mer än hälften. 18 kommuner hade haft utbildning för personal som är i kontakt med brukare som är rökare.

Källa: Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Folkhälsoinstitutet.

Prenumerera på vårt nyhetesbrev

Vill du läsa mer om arbetsmiljö och hälsa?

Prenumerera på suntlivs nyhetsbrev!

Kommentarer (2)information

antal tecken kvar"
Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som inte håller sig till ämnet eller innehåller:
  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • uppmaningar till brott eller utgör annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • kommersiella budskap eller reklam
  • mer än 700 tecken
Gunilla Arneström 20 april 2010

jag blir så trött på argumentet som Kammarrätten har.Det kan rimligen inte vara SOL´s intentioner att den skall förstöra hälsan för de som skall hjälpa.Brukarens rättighet ja visst,men personalens arbetsmiljö skall också beaktas. Då kan beslut om rätt till rökfri arbetstid inom socialt arbete liksom det blev på resturanger Tänk om !

Ulla Lennartsson 20 april 2010

Den här domen visar väl hur komplext hela frågan är. den tanke som slår mig när jag läser detta, skulle inte rökfri arbetstid för personal och det erbjudande om stöd och hjälp att sluta även innefatta brukarna? Att det är individer som av olika anledningar har behov av assistans för att kunna leva, och då kanske ett rökstopp även för brukarna skulle förbättra deras livskvalite avsevärt. vi vet idag att minst 85 % av alla rökare vill sluta röka och få hjälp till det. Ulla Lennartsson